• 203-389-5500

23 Sep

Week 4 in the Keshet classroom continues to be as exciting as day one! With Ha Mishpacha Sheli rehearsals, to spelling/sight words, new forms of math and stories about the Parhsa, children are engaged and excited to see what each day brings!
 
During Tefillah the children continued with the 
Modeh Ani, 

מוֹדֶה אֲנִי לְפָנֶיךָ מֶלֶךְ חַי וְקַיָּם, שֶׁהֶחֱזַרְתָּ בִּי נִשְׁמָתִי בְּחֶמְלָה. רַבָּה אֱמוּנָתֶךָ.

Modeh anee lefanecha melech chai vekayam, she-he-chezarta bee nishmatee b’chemla, raba emunatecha. (Click here for audio of a Modeh Ani song.)

I offer thanks to You, living and eternal King, for You have mercifully restored my soul within me; Your faithfulness is great.

Ma Tovu

מַה טֹּבוּ אֹהָלֶיךָ, יַעֲקֹב; מִשְׁכְּנֹתֶיךָ, יִשְׂרָאֵל. (1

וַאֲנִי בְּרב חַסְדְּךָ אָבא בֵיתֶךָ אֶשְׁתַּחֲוֶה אֶל הֵיכַל קָדְשְׁךָ בְּיִרְאָתֶךָ. (2 

3) .ה׳ אָהַבְתִּי מְעון בֵּיתֶךָ וּמְקום מִשְׁכַּן כְּבודֶךָ

וַאֲנִי אֶשְׁתַּחֲוֶה וְאֶכְרָעָה אֶבְרְכָה לִפְנֵי ה׳ עשִׂי. (4 

5) וַאֲנִי תְפִלָּתִי לְךָ ה׳ עֵת רָצוֹן אֱלֹהִים בְּרָב חַסְדֶּךָ עֲנֵנִי בֶּאֱמֶת יִשְׁעֶךָ

How great are your tents, O Jacob, your dwelling places, O Israel!
As for me, through Your abundant grace, I enter your house to worship with awe in Your sacred place.
O Lord, I love the House where you dwell, and the place where your glory tabernacles.
I shall prostrate myself and bow; I shall kneel before the Lord my Maker.
To You, Eternal One, goes my prayer: may this be a time of your favor. In Your abundant love, O God, answer me with the Truth of Your salvation.

 (Birkot Hashchar) ברכות השחר‎‎ are continuing to be added in and discussed. This week we have been practicing the first 5 brachot.

Baruch atah Adonai,

Blessed are You Hashem,

Eloheinu melech ha-olam,

our Elohim, Sovereign of the universe,

asher natan lasechvi vinah

Who has given the rooster understanding

l’havchin bein yom uvein lailah.

to distinguish day from night.

Baruch atah Adonai,

Blessed are You Hashem,

Eloheinu melech ha-olam,

our Elohim, Sovereign of the universe,

pokei-ach ivrim.

Who opens the eyes of the blind.

Baruch atah Adonai,

Blessed are You Hashem,

Eloheinu melech ha-olam,

our Elohim, Sovereign of the universe,

matir asurim.

Who releases those who are bound.

Baruch atah Adonai,

Blessed are You Hashem,

Eloheinu melech ha-olam,

our Elohim, Sovereign of the universe,

zokeif k’fufim.

Who straightens those who are bent over.

Baruch atah Adonai,

Blessed are You Hashem,

Eloheinu melech ha-olam,

our Elohim, Sovereign of the universe,

malbish arumim.

Who clothes the naked.

Shemah
Hebrew MIDI
Sh’ma Yisra’eil Adonai Eloheinu Adonai echad.
Hear, Israel, the Lord is our God, the Lord is One. 
In an undertone:
Hebrew
Barukh sheim k’vod malkhuto l’olam va’ed.
Blessed be the Name of His glorious kingdom for ever and ever. 
Hebrew
V’ahav’ta eit Adonai Elohekha b’khol l’vav’kha uv’khol naf’sh’kha uv’khol m’odekha.
And you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. 
Hebrew
V’hayu had’varim ha’eileh asher anokhi m’tzav’kha hayom al l’vavekha.
And these words that I command you today shall be in your heart. 
Hebrew
V’shinan’tam l’vanekha v’dibar’ta bam
And you shall teach them diligently to your children, and you shall speak of them 
Hebrew
b’shiv’t’kha b’veitekha uv’lekh’t’kha vaderekh uv’shakh’b’kha uv’kumekha
when you sit at home, and when you walk along the way, and when you lie down and when you rise up. 
Hebrew
Uk’shar’tam l’ot al yadekha v’hayu l’totafot bein einekha.
And you shall bind them as a sign on your hand, and they shall be for frontlets between your eyes. 
Hebrew
Ukh’tav’tam al m’zuzot beitekha uvish’arekha.
And you shall write them on the doorposts of your house and on your gates
the Barchu
בָּרְכוּ אֶת יְיָ הַמְבֹרָךְ! בָּרוּךְ יְיָ הַמְבֹרָךְ לְעוֹלָם וָעֶד
Praise Adonai to whom our praise is due forever! Praised be Adonai to whom praise is due, now and forever!
 
Hallelujah
Hallelyah. Hallelu El Bekodsho Halleluhu Birkia Uzo Helleluhu Bigvurotav Helleluhu Kerov Gudlo. Halleluhu Beteika Shofar Halleluhu Beneivel Vechinor. Helleluhu Betoph U’Machol Halleluhu Beminim Veugav. Helleluhu Betziltzilei Shama Halleluhu Betziltzilei Teruah. Kol Haneshama Tehallel Yah Halleluyah
הללוי-ה הללו א-ל בקדשו הללוהו ברקיע עזו הללוהו בגבורתיו הללוהו כרב גדלו. הללוהו בתקע שופר הללוהו בנבל וכינור. הללוהו בתף ומחול הללוהו במינם ועגו. הללוהו בצלצלי שמע הללוהו בצלצלי תרועה. כל הנשמה תהלל י-ה הללוי-ה

Translation:

Hallelujah.
Praise God in His sanctuary; praise Him in the firmament of His power.
Praise Him for His mighty acts; praise Him according to His abundant greatness.
Praise Him with the blast of the horn; praise Him with the psaltery and harp.
Praise Him with the timbrel and dance; praise Him with stringed instruments and the pipe.
Praise Him with the loud-sounding cymbals; praise Him with the clanging cymbals.
Let every thing that hath breath praise the Lord.
Hallelujah.
Tefillah is ended with an energetic version of Oseh Shalom

עֹשֶׂה שָׁלוֹם בִּמְרוֹמָיו, הוּא יַעֲשֶׂה שָׁלוֹם עָלֵיֽנוּ וְעַל כָּל יִשְׂרָאֵל, וְאִמְרוּ : אָמֵן.


May the One who causes peace to reign in the high heavens let peace descent on us and on all Israel, and let us say: Amen. 

This week’s Parsha
Ki Tavo, Deut 26:1 – 29:8 is this week’s parsha. In Keshet, we continue to experience appreciation for and proper care of our Torah scroll.  We focused on the verses sent out earlier this week, and the following concepts: tithing/charity (read the Ki Tavo story from God’s Garden); Israel and the Land Flowing with Milk and Honey (sang, listened to and danced to Eretz Zavat Chalav Udvash — see my playlist sent out earlier this week for the link; read Chicken Man and watched Shalom Sesame: Israel); Gratitude & Being Happy with What I Have (read It Could Always Be Worse;  Have You Filled a Bucket Today; & the Always Say Please and Thank You chapter from one of their favorite books: Always Wear Clean Underwear); and Brit/Covenant (watched Ki Tavo godcasthttps://www.youtube.com/watch?v=j1_ymiQr34E&index=47&list=PLAWjXc_hSuGAv1DHLI1DRNzgchxVmuqrI).
 
Hebrew vocabulary continues to flow freely throughout the classroom. In addition to the previously mentioned vocabulary (body parts, left/right, run, walk, etc..) Things 2 have been given their 4th spelling list. So far these are the words they have been learning to read, understand and write. 
Year     שָׁנָה   good      טוֹב    me   אֲנִי    Say    אָמַר    Life    חַיִּים   Shofar   שׁוֹפָר   Apple   תַּפּוּחַ  honey  דְּבַשׁ   eat    אָכַל   water    מַיִם   water    שָׁטַף   drink   שָׁתָה   write   כָּתַב      sentence  מִשְׁפָּט   happy   שָׂמֵחַ   baby fish    דָּגִיג   fish     דָּג    ice cream  גְּלִידָה          teacher    מוֹרֶה    child     יֶלֶד
New words will be added each week. Ask your children about these words and see how many they remember and can teach your family members!
 
We have been doing a great deal of reading in the classroom. Children take books and read to each other, to themselves, as well as listen to reading. Our Chapter book that we are using for the “teacher read-a-loud” is The Tale of Desperaux by Kate DiCamilo. This is a story of a mouse who loves things that most mice couldn’t or shouldn’t possibly love! This week the children learned about main character(s), characters, and making predictions. Ask your children if they can share with you some information about Desperaux Tilling, his parents, siblings, the king and the Princess Pea. 
 
 Handwriting and Phonics are being practiced regularly. It is so important for the children to have a solid understanding of letter/sound recognition in order to be successful readers. One way we do this is with lots of repetition. Songs and hand motions help us remember the difference between short and long vowel sounds. “Things 1” were introduced to new sight words this week. /a/, /as/, /an/, and /at/. “Things 2” were given a new list of spelling words that focused on the short /i/ sound. They also spent time working on grammar skills. In addition to learning about what makes a complete sentence, they have begun to learn when to use upper case letters. The word I, names of people and pets, days of the week, and months of the year. 
 
This week in math the Things 1 group began with a review of matching and sorting. Cutting and pasting pictures in the correct places helped them create a visual that build an understanding of the concept. 
Things 2 also began with a review of number sense. They also learned about number bonds and how they can be used in a variety of ways. 
This week in Open Circle we talked about what it looks like to be a ‘good listener” Children gave examples by saying, looking at the teacher, sitting nicely, raising your hand, etc… Children not only verbally shred their knowledge but they were also able to show their listening skills!
 
With the approach of Ha Mishpacha Sheli we are in full rehearsal mode!!!!! Songs, favorite family memories, photos, and poems are sure to make this a memorable event. Be sure to mark your calendars for Friday, September 30th at 9:00am in the B’nai Jacob Chapel. Bring your family and friends to share in this special event!!!!
 
This Thursday we also had a visit from Raz and Yotam, (our Emissaries ) who taught us the song, Eretz Yisrael. A Song that reviewed some and taught us new vocabulary. Play the song and sing along with your children!!!!! 
We ended our week with a lovely Kabbalat Shabbat where we were joined by the 6th grade students. We sang songs, said the brachot, and shared yummy challah and grape juice .  
%d bloggers like this: